Công ty cổ phần vinhomes thông báo điều chỉnh tăng giá bán dự án kể từ ngày 27/08/2022

THÔNG BÁO (V/v: thay đổi giá bán Nhà ở [...]