THÔNG BÁO

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK 2-THE EMPIRE

SALES POLICY FOR VINHOMES OCEAN PARK 2- THE EMPIRE

— Áp dụng từ 12/08/2022 đến khi có chính sách mới thay thế —

Tải xuống bản PDF

Xem chi tiết các phân khu đang mở bán


  XEM CHI TIẾT PK: KINH ĐÔ ÁNH SÁNG
  XEM CHI TIẾT PK: SAN HÔ
  XEM CHI TIẾT PK: CỌ XANH
  XEM CHI TIẾT PK: CHÀ LÀ
  XEM CHI TIẾT PK: ĐẢO DỪA
  XEM CHI TIẾT PK: HẢI ÂU
  XEM CHI TIẾT PK: SAO BIỂN
  XEM CHI TIẾT PK: NGỌC TRAI